NOTICIES XaRMAE


31-07-2019
La XarMAE evoluciona cap a la XRE4S
10-12-2017
Jornada Transició Energètica a Catalunya
01-12-2016
Jornada XaRMAE-Solartys: Integració PV i Autoconsum

Jornada Transició Energètica a Catalunya

Jornada Transició Energètica de Catalunya

20 de desembre de 2017

Taller organitzat per Xarmae en el marc de la transició energètica, amb l'objectiu d'eliminar definitivament el fuel i el carbó, i assolir un nou model energètic que permeti minimitzar els cosots socials i ambientals associats al model energètic actual i reduir el elevats costos econòmics de la dependència exterior.

El nou model energètic, basat el 100% en les energies renovables desitjablement a l'horitzó 2050, ha de complir els objectius del nou Paquet "Clean nenergy for all Europeans" de la UE, així com la seva interrelació amb xarxes de gas natural, impulsar la recerca de sistemes d'energies renovables tèrmics (solar tèrmica, biomassa,...) i en sistemes d'emmagatzematge d'energia. Aquest model ha de vetllar per la creació d'un observatori de prospectiva tecnològica que defineixi el roadmap de la recerca a curt, mig i llar gtermini coherent amb els objectius del nou sistema energètic de Catalunya, i que permeti emprar els recursos destinats a la recerca de la forma més eficient i adequada per l'assoliment d'aquests objectius.


PROGRAMA

10:30-10:45 Benvinguda i registres

10:45-11:00 Introducció de la Xarxa de Referència en Materials Avançats per a l’Energia (XaRMAE) (Joan Ramon Morante)

11:00-11:30 Comunitat Energia RIS3CAT (Manel Sanmarti)

11:30-12:00 Transició Energètica a Catalunya i Estudi PROENCAT (Joan Ramon Morante i Manel Sanmarti)

12:00-12:30 Debat

                                                  Bosch i gimpera     dursi