ActualitatIntroducció

Introducció

Atención, se abre en una ventana nueva. PDFImprimirE-mail

La moneda que mou el món actual és l’energia, i té un valor estratègic extraordinari degut a la seva rellevància social i econòmica en les societats avançades.

La tendència cap a un augment del consum energètic per càpita als països industrialitzats i les evidències científiques acumulades durant força anys sobre l’existència del Canvi Climàtic fan necessari la recerca de nous materials, mètodes i processos per a la producció d’energia, el seu emmagatzematge, transport i ús racional, el desenvolupament de processos tecnològics més eficients i la reducció d’emissions contaminants.

La Xarxa de Referència en Materials Avançats per a l’Energia (XaRMAE) de la Generalitat de Catalunya desenvolupa moltes d’aquestes activitats i tecnologies, algunes de les quals es presenten a nivell de divulgació en aquest portal.

Els investigadors de la Xarxa incorporaran progressivament material didàctic i tutorials sobre les diferents tecnologies.

                                                  Bosch i gimpera     dursi